Kvkk Kişisel Veri İşleme

MAVİ MARTI TRANS ULUSLARARASI NAKLİYAT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (ŞİRKET) olarak, kişisel verilerin güvenliğini göz önünde bulundurarak, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla, kişisel verilerle ilgili düzenlenen, İnsan Kaynakları süreçlerinin yürütülmesi, İş Akdi ve Mevzuatından kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi v.b. nedenlerle  Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) istinaden kapsamında kişisel verileriniz işlenmektedir

Kvkk Kişisel Veri Saklama ve İmha

İnsan Kaynakları süreçlerinin yürütülmesi, İş Akdi ve Mevzuatından kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, Fiziksel mekan, bilgi, taşınır mal ve kaynakların güvenliği, İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi v.b sebepler ile yasal ve belirli süreçlerde saklanmakta ve saklama süreci sonrası güvenli olarak imha edilmektedir.

Kvkk Kişisel Veri Paylaşma

Yetkili Kurum ve Kuruluşlara bilgi verme, Faaliyetlerin mevzuata uygun Yürütülmesi, İş Akdi ve Mevzuatından kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, Finans ve Muhasebe işlerinin yürütülmesi, İş faaliyetlerinin  yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin yürütülmesi, İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, gibi sebepler ile Kişisel Verilerin Korunması (KVKK) kapsamın da paylaşılmaktadır.

İlgili Kişi

KVKK kapsamında kişisel verilerinize ilişkin detayli bilgi almak için kimliğinizi tasdik edici belgeler ve talebinizi içeren dilekçeniz ile ŞİRKET merkez mahallesi yoncalık sokak no: 43 kaynaşlı/düzce adresine bizzat elden veya noter kanalıyla, ya da elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle info@mavimartitrans.com.tr iletebilirsiniz. Bu kapsamda konuyla ilgili aşağıda belirtilen adreslere yazılı veya mail vasıtasıyla yapacağınız başvurulara karşı ilgililer tarafından yasal süreler içerisinde geri dönüş yapılacaktır.